Het ontslagrecht is aan verandering onderhevig. En dat is maar goed ook, want de arbeidsmarkt is flink in beweging. Er is een grote verschuiving van vaste arbeidskrachten naar flexwerkers gaande. Het gevolg is dat voornamelijk jonge werknemers tijdelijke contracten aangeboden krijgen en weinig perspectief hebben op zekerheid.

Om de arbeidsmarkt beter te reguleren, heeft het kabinet op 1 januari 2020 de Wet werk en zekerheid (WWZ) vervangen door de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). De WAB zou het voor werkgevers aantrekkelijker moeten maken om werknemers een vast contract aan te bieden. Eén van de manieren om daar een impuls aan te geven is de invoering van de wettelijke transitievergoeding.

Kantonrechtersformule ontslagvergoeding (tot 2015)

Vóór het jaar 2015 bestond het woord transitievergoeding niet. Er werd bij ontslag tot die tijd gesproken over een ontslagvergoeding, gouden handdruk of oprotpremie. De hoogte van de ontslagvergoeding was niet wettelijk vastgelegd, maar werd vaak berekend met behulp van de kantonrechtersformule (ook wel ABC-formule genoemd). De kantonrechtersformule was bedacht door de Kring van Kantonrechters en werd toegepast om een realistische ontslagvergoeding vast te stellen.

Wettelijke transitievergoeding WWZ (vanaf 2015)

Bij de invoering van de Wet werk en zekerheid in 2015 werd de wettelijke transitievergoeding geïntroduceerd. Als je na minimaal twee jaar in dienst te zijn geweest onvrijwillig ontslagen werd, kwam je in aanmerking voor deze nieuwe ontslagvergoeding. Het was vanaf dat moment dus duidelijk wanneer je ervoor in aanmerking kwam en ook hoe je de hoogte van de wettelijke transitievergoeding moest berekenen.

Wettelijke transitievergoeding WAB (vanaf 2020)

Na invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans in 2020 werden de regels en berekening van de wettelijke transitievergoeding aangepast. Sindsdien bouw je als werknemer namelijk vanaf je eerste werkdag het recht op een transitievergoeding op en kom je er bij ontslag nagenoeg meteen voor in aanmerking. Zelfs als je werkt als oproepkracht of ontslagen wordt in je proeftijd. De maximale hoogte is wel naar beneden bijgesteld, zeker voor werknemers die langer in dienst zijn geweest.

Maximale transitievergoeding 2021

Aangezien de regels voor het berekenen van de wettelijke transitievergoeding helder zijn, is het vrij eenvoudig om online de hoogte van je transitievergoeding te berekenen. Het woordje ‘wettelijk’ zorgt echter voor de nodige onduidelijkheid. Veel werknemers denken namelijk dat de wettelijke transitievergoeding tot een maximale vergoeding leidt, te meer aangezien de rekenregels in de wet zijn vastgelegd. Daar wringt de schoen, want in de praktijk begint het daar pas.

Ontslagvergoeding hoger dan transitievergoeding

De wettelijke transitievergoeding leidt tot een bedrag waar een werknemer minimaal recht op heeft bij ontslag. Dat betekent dus niet dat een ontslagvergoeding niet hoger mag zijn. Een arbeidsjurist zal altijd kijken naar de persoonlijke situatie, financiële gevolgen, de onderbouwing in het ontslagdossier en de manier waarop een werkgever zich heeft gedragen. Vervolgens kan er onderhandeld worden over een passende ontslagvergoeding. De hoogte van de uiteindelijk te betalen ontslagvergoeding begint dus pas bij de wettelijke transitievergoeding.